อัลธิเมท อินโนเทค


Ultimate innotech 

ที่สุดของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อคุณภาพชีวิตที่เหนือระดับลงทะเบียน นักธุรกิจ

ระดับ VVIP

อัลธิเมท อินโนเทค

สั่งสินค้า จำนวน 4,000 PV

เงินลงทุน ประมาณ 11,000-12,000 บาท


สิ่งที่จะได้ :

สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ 1 ปี

ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก

 

รายได้มาจากไหน :

เอาสินค้าไปขาย ได้กำไร

ไม่ต้องสต๊อก ขายได้ค่อยสั่งซื้อ

รายได้อื่นๆ อีกมากมาย